Wegmarkering

12 januari 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Sta jij er wel eens bij stil hoe belangrijk wegmarkering voor ons verkeer is? Waarschijnlijk niet, het is typisch zoiets waarvan je eigenlijk nauwelijks opmerkt dat het er is. Totdat het ergens ontbreekt en dan merk je pas hoeveel je het mist. Kijk dus de volgende keer eens goed om je heen als je in de auto stapt, als je fiets pakt of als je een stukje gaat wandelen. Het zal je dan ongetwijfeld opvallen hoeveel wegmarkering er eigenlijk aanwezig is in ons straatbeeld en hoezeer dit van belang is voor veilige verkeerssituaties. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het aangeven van:

  • het midden of de zijkant van de rijbaan
  • de scheiding tussen wegvak voor auto’s en fietspad
  • busbanen en taxistroken
  • vluchtstroken en spitsstroken
  • zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers
  • haaientanden

Er staan dus echt op heel veel plekken belangrijke lijnen of tekens op het wegdek, die ons helpen om ons op een goede manier tot elkaar te verhouden in het verkeer. Uiteraard kunnen al dit soort zaken ook wel met verkeersborden weergegeven worden, maar vaak zijn die net te hoog of vallen ze te weinig op. Doordat mensen toch altijd naar de weg dienen te kijken als zij aan het rijden, fietsen of lopen zijn, is wegmarkering zo ontzettend effectief, het kan eigenlijk gewoon niet gemist worden! Lees meer op http://www.geerdink-markeringen.nl/.

Andere soorten wegmarkering

Natuurlijk is wegmarkering erg belangrijk op de openbare weg, maar er zijn ook andere terreinen waarbij het van groot belang is. Een eerste locatie waar je dan aan moet denken, is een parkeerterrein. Dit kan een parkeergarage zijn, maar ook gewoon een terrein in de open lucht. Als hier geen gebruik gemaakt wordt van duidelijke belijning, dan wordt het parkeren een chaos. Men heeft het nodig dat er met lijnen vakken staan aangegeven waarin geparkeerd dient te worden. Door dit te laten aanbrengen, zorg je er ook voor dat er zo efficiënt mogelijk van de totale hoeveelheid ruimte gebruik gemaakt wordt. Andere wegmarkering die op dergelijke plaatsen van belang is, zijn tekens die aangebracht worden om aan te geven dat een bepaald parkeervak voor een bepaalde doelgroep bestemd is. Zo kennen we natuurlijk allemaal wel de vakken waarin een persoon in een rolstoel staat afgebeeld, als teken dat dit parkeervak bedoeld is voor mensen met een handicap. Andere, wat nieuwere, speciale parkeervakken, zijn die voor zwangere vrouwen. Daarnaast zijn er soms ook gewoon speciale vakken voor vrouwen, om te voorkomen dat zij in hun eentje een heel stuk moeten lopen over een donker parkeerterrein. Ook dat is een vorm van het inzetten van wegmarkering voor veiligere situaties.

Geerdink Markeringen b.v.

Wat voor soort wegmarkering jij ook nodig hebt, zeker is dat Geerdink Markeringen b.v. het als geen ander voor jou aan kan brengen! Zij hebben ruime ervaringen met verscheidene projecten op dit gebied. Doordat zij altijd heel precies werken, leveren zij uitstekend resultaat en dit heeft er toe geleid dat zij hoge waarderingen krijgen van hun opdrachtgevers. Zij hebben veel ervaring en expertise op dit gebied en zetten dit graag voor jou in om tot een zo goed mogelijke wegmarkering te komen. Zij werken bovendien met de nieuwste technieken, waardoor zij bijvoorbeeld in Enschede ‘glow in the dark’ markering aan hebben kunnen brengen op een wegdek. Hierdoor is de belijning in het donker nog beter zichtbaar, wat tot nog veiligere situaties moet leiden. Heb jij belijning of een andere vorm van markering nodig op jouw wegdek of op jouw terrein? Neem dan gerust eens contact met hen op. Zoals je op hun site kunt zien, kunnen zij niet alleen wegmarkering leveren, maar ook markeringen voor bijvoorbeeld bedrijfshallen en speelplaatsen. Geerdink Markeringen b.v. is dus zeer veelzijdig!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn