Op zoek naar goede asbestinventarisatie?

17 april 2019

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

bestvision Groep BV is de ideale partner op het gebied van asbestinventarisatie, advies en inspectie. Al meer dan twee decennia hebben zij ervaring opgedaan in alle aspecten rondom asbestsanering, beoordelen van gebouwen en objecten, uitvoeren van inspecties en het geven van advies. Dat doen ze voor uiteenlopende partijen waaronder particulieren, overheden en gecertificeerde bedrijven. Kijk voor meer informatie op bestvision.nl

Asbestinventarisatie van bestvision Groep BV

In de meeste Nederlandse gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd, komt asbest voor. Er zijn maar liefst 3500 verschillende toepassingen van asbest bekend. Het herkennen van al deze toepassingen is dan ook werk voor specialisten. Een asbestinventarisatie door bestvision Inventarisaties BV verschaft duidelijkheid over de aanwezigheid van asbestverdachte materialen in een pand of object. Op basis van ter plekke afgenomen grond- en luchtmonsters bepalen zij of aanwezige concentraties asbestvezels de wettelijke normen overschrijden. De professionele laboranten maken hierbij gebruik van de allernieuwste Scanning Elektronen Microscopen. bestvision Inventarisaties BV biedt drie verschillende vormen van asbestinventarisatie aan:

  • Asbestinventarisatie voor sloop en/of renovatie
  • Asbestinventarisatie voor risicobeoordeling
  • Quick Scan

In het kader van de Gemeentelijke Bouwverordening is bij aanvraag van een sloopvergunning een asbestinventarisatie wettelijk verplicht. Onderdeel van de inventarisatie is een uitgebreide visuele inspectie waarbij alle ruimten in een gebouw of object worden onderzocht. Waar nodig wordt destructief onderzoek uitgevoerd om de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in verborgen ruimten in beeld te brengen. Asbesthoudende materialen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor de gebruikers van gebouwen. Een risicoanalyse geeft inzicht in mogelijke gevaren voor de gezondheid. bestvision Inventarisaties BV brengt alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen in kaart en bepaalt op basis hiervan de risico’s per toepassing. Ze beoordelen diverse risicobepalende factoren zoals gedefinieerd in de verkorte TNO-risicobeoordeling (20 punten lijst). De saneringsurgentie wordt opgedeeld in drie categorieën: sanering op korte termijn (categorie 1), sanering op middellange termijn (categorie 2) en sanering vlak voor sloop (categorie 3). De Quick Scan van bestvision Inventarisaties BV is de snelste en voordeligste manier om een globale indruk te krijgen van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw of object. Het onderzoek richt zich alleen op direct waarneembare asbesthoudende materialen en er worden, in tegenstelling tot de bovengenoemde asbestinventarisatie methoden, geen afmetingen of risico’s bepaald. Dit type onderzoek wordt uitgevoerd om een eventuele aanleiding voor een uitgebreid aanvullend onderzoek te bepalen.

Gevaren van asbest

Een asbestinventarisatie is niet voor niks. Er kunnen namelijk gevaarlijke, soms wel dodelijke gevolgen zijn van asbest. Meer dan honderd jaar geleden werd ontdekt dat asbest schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Asbestvezels zijn kleine, zwevende stofdeeltjes die tijdens het inademen in de longen kunnen belanden. Uit onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van asbest blijkt dat dit kan leiden tot diverse ziekten. Asbest dat niet beschadigd of verweerd is, levert in principe geen direct gevaar op voor de gezondheid. Zolang het asbest niet wordt bewerkt, komen er namelijk geen asbestvezels vrij. Ook eenmalig contact met asbestvezels heeft waarschijnlijk weinig schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Langdurige blootstelling levert echter wel degelijk gezondheidsrisico’s op. Vroeger werd er niet zo zorgvuldig met asbestrisico’s omgesprongen. Volgens recent onderzoek zullen er daarom tot 2028 in totaal zo’n 13.000 mensen dodelijke asbestkanker krijgen. De piek, ongeveer 500 doden per jaar, zal hierbij rond 2017 optreden. Slachtoffers van asbestziekten kunnen voor een voorschot op een mogelijke vergoeding een beroep doen op de staat. Informatie hierover verstrekt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Twijfel dus niet en laat direct een asbestinventarisatie afleggen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn