Boventallig verklaard: wat nu?

5 oktober 2020

Posted in Juristen en Advocaten

Boventallig verklaard, wat houdt dit in? Je leest het in dit artikel. 

Wanneer je boventallig wordt verklaard, houdt dit in dat je functie komt te vervallen. Doordat je functie komt te vervallen ben je dus niet meer nodig in het bedrijf. Je werkgever heeft daardoor de mogelijkheid om je te ontslaan. Een werkgever kan bepaalde functies laten vervallen wanneer het bedrijf bijvoorbeeld in de financiële problemen zit, om op die manier een faillissement te voorkomen. Het boventallig verklaren van bepaalde functies kan onderdeel zijn van een reorganisatie om het bedrijf weer met de kop boven water te krijgen. Dit kan dus door middel van het snijden in het personeelsbestand met ontslagen, werknemers minder of ander werk laten doen en boventallig verklaren. Word jij boventallig verklaard? Dan vervalt je functie. Het gevolg van boventallig zijn kan zijn dat je wordt ontslagen, maar het kan ook zijn dat je een andere functie aangeboden krijgt. Die betreffende andere functie moet je accepteren, mits het een passende functie is. Om te bepalen of de nieuwe functie ook een ‘passende’ functie is kun je kijken naar de volgende zaken:

  • komt het salaris wel overeen?
  • komt de reistijd overeen?
  • inhoud van de functie
  • komt het overeen met de kennis en vaardigheden die je benutte in je boventallige functie?

Wanneer de nieuwe functie aan die eisen voldoet, móet je de nieuwe functie dus accepteren. Doe je dit niet dan loop je het risico op ontslag, zonder recht op uitkering.

Boventallig verklaard wat kun je doen?

Wanneer je boventallig bent verklaard zijn er eigenlijk drie opties. Je krijgt een nieuwe functie aangeboden, je krijgt ontslag met een vergoeding of je wordt ontslagen en krijgt daarbij begeleiding naar nieuw werk. Bij ontslag zal de werkgever je een zogenaamde vaststellingsovereenkomst aanbieden. Het idee bij een vaststellingsovereenkomst is dat je om tafel gaat met de werkgever en dat er aan beide zijden afspraken worden gemaakt, die leiden tot een ontslag waar beide zich in kunnen vinden. Het nadeel is dat je als werknemer meestal niet heel goed in de materie zit. Het kan daardoor zijn dat je te snel akkoord gaat en daarmee een lagere transitievergoeding krijgt of dat er een voorwaarde in voor komt waardoor je je recht op WW verspeelt. Het is daarom altijd slim om, wanneer je in een dergelijke situatie komt, een arbeidsjurist om informatie te vragen. Dit kun je doen via juridischplatform.nl. Zij hebben ervaren juristen die je kunnen ondersteunen en begeleiden zodat je zo goed mogelijk uit het boventallig verklaard zijn komt.

Boventallig verklaard?

Wanneer je ziek bent of zwanger, geldt een opzegverbod. Er is een verbod op ontslag wegens boventalligheid wanneer je in zo’n situatie zit. Probeert je werkgever dit toch te doen? Neem dan contact op met een arbeidsjurist. Als je werkgever heeft aangegeven dat je boventallig is, en je bent het er niet mee eens, kun je de boventalligheid aanvechten. Dit heeft alleen succes wanneer het ontslag wat je hebt opgelopen doordat je boventallig verklaard bent, onterecht is. Als je dit niet zeker weet kun je altijd informatie inwinnen bij een arbeidsjurist.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn